ויהי-איש מבן-ימין ושמו קיש בן-אביאל בן-צרור בן-בכורת בן-אפיח בן-איש ימיני גבור חיל: שמואל-א-ט,א-ב