ויאמר דוד אל-הפלשתי אתה בא אלי בחרב ובחנית ובכידון ואנוכי בא אליך בשם יהוה צבאות אלהי מערכות ישראל אשר חרפת:שמואל א יז, מה-מו