top of page

 

 

 

רציתי לספר לכם על האמן דניאל אופיר.

דניאל אופיר שלח לי לפני חצי שנה מספר ציורים מופלאים. התרשמתי מהעושר של הצבעים והעושר של הנושאים. בבד בבד מהעושר של הטכניקה.

דניאל כבר התחיל לפרסם בכתב העת "שבילים" והספיק להשתתף כבר בשתי תערוכות של "בית הסופר" מודיעין והסביבה ולפרסם באתר.

התערוכה הראשונה שדניאל השתתף בה היא תערוכת "שבילי עץ השדה". מה שמעניין הוא שדניאל בחר לשלוח יצירה בשלושה חלקים של 12 שבטי ישראל, בטכניקה מאוד מיוחדת, עבודה מדהימה! וכולם התלהבו ממנה. מה שמלמד על ההשקפה שלו שרואה את שורש ההיסטוריה של העם היהודי בספר "בראשית" וזה דבר לא מובן מאליו.

קטע ביקורת של ד"ר רחלי אברהם- איתן על האמן דניאל אופיר

מתוך הסרט "חייו של אמן" 

bottom of page