top of page

ראש הממשלה: מנחם בגין

שר הביטחון: אריאל שרון

רמטכ"ל: רפאל איתן

דברי תא"ל אביגדור קהלני על מלחמת לבנון הראשונה(1982-1985)

מתוך הסרט "מבראשית לקוממיות"

העילה למבצע "שלום הגליל" הייתה,התנקשות בשגריר ישראל שלמה ארגוב בבריטניה, השגריר נפגע על ידי מחבלים פלסטינים ב- 3 ביולי 1982. ההתנקשות בוצעה על ידי  אנשיו של אבו נידאל, שהתנגדו לשלטון הפת"ח ונתמכו על ידי עיראק.

 

למרות הסכם שביתת הנשק שהייתה מיוני 1981, נוכחות אש"ף בלבנון התבססה ונתפסה כמאיימת. פיגועי הטרור שהוציא בצפון המדינה, ירי של קטיושות על יישובי הגליל, קדמו למלחמת לבנון הראשונה.

מטרות המבצע השתנו. מנחם בגין אז ראש הממשלה, אריק שרון, שר הביטחון. רפול-רמטכ"ל. כמובן נתנו אישור לכוחות צה"ל להתחיל לנוע אל תוך לבנון.

 

בתחילה חשבו שהמבצע יהיה מוגבל, לאחר מכן צה"ל מצא את עצמו מגיע עד לבירות ומכתר את הכוחות של הפת"ח ואת ראש הנחש, את אש"ף, שבראשו עמד ערפת בתוך בירות.

סוף המלחמה הזו היה כאשר כל הכוחות של פת"ח עזבו את לבנון וישראל נשארה מכתרת.

אזרחים לבנונים מקבלים את חיילי צה"ל
אזרחים לבנונים מקבלים את חיילי צה"ל

press to zoom
נגמ"ש של צה"ל בעלייה למבצר הבופור
נגמ"ש של צה"ל בעלייה למבצר הבופור

press to zoom
האצטדיון בבירות -מחסן התחמושת של אשף
האצטדיון בבירות -מחסן התחמושת של אשף

press to zoom
אזרחים לבנונים מקבלים את חיילי צה"ל
אזרחים לבנונים מקבלים את חיילי צה"ל

press to zoom
1/5

  מלחמת לבנון הראשונה

 

bottom of page