ויהי-איש מבן-ימין ושמו קיש בן-אביאל בן-צרור בן-בכורת בן-אפיח בן-איש ימיני גבור חיל: שמואל-א-ט,א-ב

ויאמר דוד אל-הפלשתי אתה בא אלי בחרב ובחנית ובכידון ואנוכי בא אליך בשם יהוה צבאות אלהי מערכות ישראל אשר חרפת:שמואל א יז, מה-מו

ומלכת-שבא שומעת את-שמע שלמה לשם יהוה ותבוא לנסתו בחידות: מלכים א י, א-ב

ויהי-איש מבן-ימין ושמו קיש בן-אביאל בן-צרור בן-בכורת בן-אפיח בן-איש ימיני גבור חיל: שמואל-א-ט,א-ב

1/11

גלריית תמונות- תקופת המלכים