top of page

 ארץ ישראל בציורי דן אופיר

במשך השנים האחרונות משקיע דניאל את מכחולו בציורים צבעוניים על זכוכית, בטכניקה מיוחדת. רובם של הציורים מוקדשים לנופי ארץ ישראל. בניגוד לעקרון ציורי הויטראז' שהם חלקי תמונה בשלמותה, מהוות תמונות-זכוכית אלו יצירות דקורטיביות, בהן מוחשים היטב מראות ונופי ארץ ישראל.

 

יצירתו האמנותית של דניאל מעוגנת במרכיבים דקורטיביים, מורגשת בה עיין חומדת והתרפקות רגשית על מראות הארץ בה נולד. ציוריו אינן נצמדים לריאליה ארצית, אך ניתן בהחלט לזהות את שייכותן המהותית, השייכות הפיסית והרוחנית, המזינה את כל אשר בא לידי ביטוי-וגילוי בעולמו הרגשי.

 

הוצאת מסדה בע"מ, בתמיכתה של גב' ברכה פלאי מייסדת ההוצאה, הוציאה לאור אלבום מעבודותיו בנושא "ישראל בציורי דן אופיר". האלבום הופיע בשנת 1982 לרגל תערוכת האמן שהתקיימה באוניברסיטה הפתוחה בנוכחות מנכ"ל משרד החינוך והתרבות מר אליעזר שמואלי.

bottom of page