ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות
ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות

אסתר ח, טו-טז

ואשא את-עיני וארא והנה איש-אחד
ואשא את-עיני וארא והנה איש-אחד

דניאל י, ד-ו

ודויד וכל-ישראל משחקים לפני האלהים
ודויד וכל-ישראל משחקים לפני האלהים

דברי הימים א יג, ז-ח

ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות
ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות

אסתר ח, טו-טז

1/5

גלריית תמונות- כתובים