top of page

"מבראשית לקוממיות"

 "מבראשית לקוממיות" הוא סרט תיעודי חינוכי, היסטורי, המומלץ על ידי אנשי חינוך, והוא דן בבריאת העולם מתחילתו ועד

מבצע "עופרת יצוקה" ב - 2008  באמצעות אמנות ומוסיקה מיוחדת.

בסרט דברי הסבר על ידי תא"ל (מיל') אביגדור קהלני - גיבור ישראל-

 והרב דוד לאו, הרב הראשי לישראל.

 

שפה ותרגום לעברית: עברית ואנגלית.

מוסיקת רקע שונתה מאי 2017  על ידי- S.P.Y עריכת וידאו מקצועית.

זמן ריצה: 70 דקות. 5 חלקים

 

רשימת הפרקים:

חלק 1

1. בריאת העולם

2. יציאת מצריים

חלק 2

3. הנביאים

4. הגדה של פסח

חלק 3

5. מלחמת העצמאות

חלק 4

6. מלחמת סיני

7. מלחמת ששת הימים

8. מלחמת יום הכיפורים

חלק 5

 9.מלחמת לבנון הראשונה

10. מלחמת לבנון השנייה

11. מבצע "עופרת יצוקה" בעזה

bottom of page