top of page

דברי תא"ל (מיל') אביגדור קהלני על אילת וסיני

 

אילת היא העיר הדרומית בישראל, עיר נמל ותיירות. בעבר נקראה אום רשרש, ובמקורות, אדום.

כיבוש אילת הושלם ב-1949 כמעט ללא יריות ועם התנגשויות מעטות בלבד עם הכוחות הירדניים.

הונף "דגל הדיו" בחצר משטרת אום-רשרש על-ידי אברהם אדן ("ברן"). 

בתחילה הייתה כמחנה צבאי, לאחר מיכן, כישוב אזרחי שנבנה ב-1952. ב-1959 אילת הוכרזה כעיר.

bottom of page