top of page

בית כנסת ומורשת ישראל 

לאחר חורבן בית - המקדש וגלות העם היהודי מארצו , הפך בית הכנסת למרכז התכנסות ותפילה בכל המקומות שגרו בהם יהודים בעולם.

bottom of page