top of page

 

 

ביקורת על הסרט "מבראשית לקוממיות" - תא"ל (מיל') אביגדור קהלני

(מתוך הסרט "מבראשית לקוממיות")

 

 

 

תא"ל מיל' אביגדור קהלני                                      

 

יו"ר האגודה למען החייל

 

ברכותיי לפרויקט מיוחד זה של האמן והצייר דניאל אופיר.

 

אני רוצה לברך על הרעיון והיוזמה של אופיר להעביר לדורות הבאים

בדרך שונה את מורשת העם היהודי.

 

פרויקט חברתי חינוכי וערכי שניתן להפיק הנאה מכל רגע של צפייה

בעשייתו של אופיר ובהיסטוריה האדירה של עם ישראל.

 

עשרות שנים הקדיש דניאל בטכניקה ובראיה מיוחדת מהרעיון הזה.

 

דניאל אופיר התחיל במשימה הקדושה ואני מצטרף אליו

לספר לכם על עוד  רגעים מיוחדים בעברנו המפואר.

 

 

 

 

 

bottom of page