top of page

דברי הרב דוד לאו על העיר חברון

(מתוך הסרט "מבראשית לקוממיות")

ארבע ערים מוגדרות במקרא כערי קודש. עיר הקודש הגדולה היא ירושלים, ומיד אחריה שכנתה מדרום,     העיר חברון.

 

חברון זו העיר שבה דוד מלך ישראל מקים את הממלכה טרם בואו לירושלים. חברון זו העיר שבה טמונים במערת המכפלה שבה, ארבע זוגות.

 

אדם הראשון עם חוה רעייתו. אברהם ושרה. יצחק ורבקה. יעקב ולאה.

 

מערת המכפלה שנמצאת בעיר חברון הפכה להיות משאת נפש של יהודים מכל הדורות, כאשר רוצים להגיע אליה, לגור בה בסמיכות לירושלים.

 

כאשר זוכים ומשחררים את ירושלים ומשיבים אותה ב"מלחמת ששת הימים" לשלטון יהודי ישראלי, גם העיר חברון מצטרפת לאותו רגע של שחרור, וגם העיר חברון, גם היא בית יהודי יש בה. גם אליה יכולים היהודים לשוב.

 

דווקא אחרי תקופות קשות שסבלו היהודים בה פרעות קשות, בראשם פרעות תרפ"ט 1929, שנרצחו בה יהודי העיר עם תושבי העיר. נרצחו בה יהודים בני העיר ותלמידי ישיבה, ישיבת חברון ששכנה בה.

 

הנה כעת אחרי שחרור ירושלים, שבים היהודים אל חברון עיר הקודש,

 שבים היהודים ומקימים סמוך לה את "קריית ארבע".

הישוב היהודי של חברון שמצטרפת אל ירושלים, כחגורה יהודית בארץ ישראל, ארץ האבות.

 

 

31

31

33-1

33-2

bottom of page