ומלכת-שבא שומעת את-שמע שלמה לשם יהוה ותבוא לנסתו בחידות: מלכים א י, א-ב