וירא מלאך יהוה אליו בלבת-אש מתוך הסנה וירא הנה הסנה בער באש והסנה איננו אוכל:שמות ג, ב-ג